תפריט

תקנון

 1. אתר אינטרנט זה הינו אתר המספק שירות פרסום רכבים מטעם חברת SERES עכו מטרת עיסוקה מכירת מגוון של רכבים ובהתאם למפורט באתר זה.
 2. לשם נוחות הקריאה התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם הניסוחים מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה, מקום הדברים בלשון רבים הכוונה גם ללשון יחיד.
 3. כל פעולה באתר תהווה הסכמה, הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להשתמש בהן: מובהר כי השימוש באמצעות אתר חברת SERES עכו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה והחברה שומרת לעצמה לשנות אותו ללא הודעה מוקדמת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת/והשכרת הרכבים בכל עת לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מוקדמת, מבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי המשתמש באתר ו/או כלפי צד "ג".
 5. החברה לא תהא אחראית במקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או שלא ניתן לצפות אותם מראש.
 6. תוכן האתר ויישומיו עשויים להופיע ולהיות מוצגים באינטרנט ו/או בכל מדיה כגון תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, תנאי השימוש בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל פרסום לחברה בכל מקום כלשהו, ובשינויים המחויבים.
 7. החברה ו/או המפרסם באתר אינם מתחייבים שהמחירים של הרכבים המפורסמים על ידי המפרסמים הם המחירים הסופיים, ובלבד אם נציג החברה אישר את המחיר המופיע באתר הינו עדכני באותו העת.
 8. הרכבים המוצעים באתר החברה, יוצגו ללקוח אחרי אישור הנהלת החברה ובתאום עם נציג מטעם החברה, ומבלי לגרוע מהוראת אלו:
  1. החברה ו/או האתר אינם אחראים לגבי המפורסם באתר בין הרכב שיפוסק מהחברה הן לגבי, המפרט הטכני, קביעת מחירים, השירות של המפרסמים, זהות היצרנים של הרכבים וכיו"ב.
  2. ידוע למשתמש באתר מאשר ומסכים בזאת, שהתמונות המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד והחברה לא תהא אחראית לאי התאמה בין הרכב המוצג לבין שיסופק, כולל הצבעים של הרכבים שעשויים לא להיות זהים לצבעים בפועל.
  3. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראיים על אמינות ו/או על דיוק המידע המפורסם באתר המפורסם על ידי מפרסמים.
  4. ככל שיופיע קישור חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו ישיר או עקיף לתכניו של אותו קישור.
  5. מסירה ו/או הצגת רכב כפופה להימצאות במלאי באותו העת.
  6. המחירים שמופעים באתר עשויים להשתנות בהתאם לשינוים במחירון היבואן של אותו סוג רכב, ו/או במחירון לוי יצחק התקף באותו חודש.
  7. המחירים המופיעים באתר כלולים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.
  8. הליך תיאום פגישה במשרדי החברה לגבי שירותי קניית ו/או השכרת רכב דרך האתר יבוצע באמצעות מילוי טופס פרטים אישיים של המשתמש באתר ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה, ונציג החברה יצור קשר עמו תוך זמן סביר וללא כול התחייבות מצד החברה.
  9. רכישת כלי הרכב הינה בהתאם להסכם מכר, ספציפי שיחתם בין החברה והלקוח הפוטנציאלי בסניף החברה.
 1. החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרת סקר שוק.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 3. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 5. הלקוח נותן בזה את הסכמתו המפורשת לביצוע הפעולות על פי תקנון זה, הסכמותיו אלה הינן בלתי חוזרות ותחייבנה אותו ואת כל מי שבא תחתיו בכל אופן שהוא.
 6. אין להעתיק, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 7. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 8. מבלי לפגוע באמור לעיל, הדין החל על כל משתמש באתר אם הינו תושב ו/או אזרח ישראל, ואין לעלות טענות ישראל אינה פורם נאות ו/או יש להחיל דין זר באתר זה.
 9. סמכות בתי המשפט של מחוז חיפה הינה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה בכל מקרה של מחלוקת.

הצטרפו ותישארו מעודכנים!​

לקבלת עדכונים בלעדיים על מבצעים חדשים, והטבות ייחודיות.​

דילוג לתוכן